Thursday, June 3, 2010

Hello My Friends.............I think u r very Happy in Your life........

I think u r in Love with someone......................so told she/he this nice poems written by our great Gujarati poets so please...............read it nicely......................................By Your Heart Not By Your Mind...............Okeay.........................For More Poems...............................log on to My Web Sites
"http://www.himanshuthinks.webs.com/"


કરવુ સાચુ પણ હવે ગમતુ નથી
અને આજ સત્ય પણ વહાલુ લાગતુ નથી
કરે છે હિર-રાંઝાની વાતો લોકો,
પણ એ પ્રણયફુલ હ્રદયમા ખીલતુ નથી
મૃત્યુ છે મંઝીલ છેલ્લી આ જીન્દગી ની
લોકોને હજી આ સમજાતુ નથી
કરે છે ખોટા કર્મો લોકો આજ
સતકર્મ કરીને પરલોક સુધરતુ નથી


ખીલતાને તો ખીલવાની મઝા હોય જ છે,
પણ કરમાયને ખીલવાની મઝા અનેરી હોય છે
ઝાડ પર ફળ બની લટકવાની તો મઝા હોય જ છે
પણ ખરીને ફરી વૃક્ષ બનવાની મઝા અનેરી હોય છે
જીવન સુખમય જીવવાની તો મઝા હોય જ છે નિશિત
પણ દુઃખમા સુખમય જીવન જીવવાની મઝા અનેરી હોય

પ્રેમની એમણે કદર ક્યાં રાખી છે ?

દિલની એમણે ખબર ક્યાં રાખી છે ?

મે કહ્યું મરી જઇશ તારા પ્રેમમાં,

એમણે પૂછયું કબર ક્યાં રાખી છે ???


વાત મારી નીકળી તો હશે,


સાંભળી પાંપણો ઢળી તો હશે,


મૌન પાળ્યું હશે છતાં ‘ઘાયલ’


ચીસ આંખોમાં સળવળી તો હશે.

- અમૃત ‘ઘાયલ


જીવન જેવું જીવું છું, એવું કાગળ પર ઉતારું છું;