Sunday, April 25, 2010

હસો ખડખડાટ!

laughing
દર્દી : ડોક્ટર સાહેબ, આટલી નાનીઅમથી બીમારીનું બિલ આટલું મોટું હોતું હશે?
ડોક્ટર : એમ? તમે કહેતા હો તો બિલ નાનું ને બીમારી મોટી કરી દઉ.

રોકી : સન્ની તેં ક્યારેય ઉજ્જડ જમીન જોઈ છે?
સન્ની : અરે, હું તો રોજ જોઉ છું.
રોકી : એ કેવી રીતે?
સન્ની : મારા પપ્પાની ટાલ હું દરરોજ જોઉ છું પણ કશું ઊગતું જ નથી.ટીચર : ઈન્ડિયા ગેટ કયાં આવેલો છે?
તોફાની બંટી : સર, હું નથી જાણતો.
ટીચર : તો પછી તું બેન્ચ પર ઊભો થઈ જાય.
તોફાની બંટી : ટીચર, મને તો હજુ પણ ઈન્ડિયા ગેટ દેખાતો નથી

No comments:

Post a Comment